Máy lọc nước Sơn Hà

 
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.2P.00.9 (10 lõi, 10 cấp lọc) -có tủ inox phẳng có đèn UV
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.2P.00.9 (10 lõi, ...

7.500.000 đ   6.900.000 đ

   
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.2K.00.7 (7 lõi, 7 cấp lọc) - có tủ inox
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.2K.00.7 (7 lõi, 7...

4.950.000 đ   4.420.000 đ

   
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.007 (7 lõi, 7 cấp lọc) - không có tủ inox
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.007 (7 lõi, 7 cấp...

55.000.000 đ   4.050.000 đ

   
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.008 (8 lõi, 8 cấp lọc)- không có tủ inox
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.2K.00.8 (8 lõi, 8...

44.500.000 đ   4.860.000 đ

 
 
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.009 (9 lõi, 9 cấp lọc)- không có tủ inox
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.009 (9 lõi, 9 cấp...

5.450.000 đ   4.850.000 đ

   
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.009 (9 lõi, 9 cấp...

5.120.000 đ   4.850.000 đ

   
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.009 (9 lõi, 9 cấp...

5.120.000 đ   4.850.000 đ

   
Máy lọc nước Sơn Hà SHRO.2P.00.8 (8 lõi, 8...

5.420.000 đ   4.800.000 đ

 
 
 
Loading...